سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گاهی ... گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود، که نمی ش

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود 

گاهی نمی شود، که نمی شود 

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است 

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود 

گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست 

گاهی تمام شهر گدای تو می شود[ چهارشنبه 94/6/11 ] [ 10:38 عصر ] [ محدثه سادات بهروز ]

نظر

کد موسیقی برای وبلاگ