سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند سخن گهربار: چند سخن گهربار: 1. چهار چیز است که کمش هم بسیا

چند سخن گهربار:

1. چهار چیز است که کمش هم بسیار است:
فقر ، درد، آتش، دشمنی

2. بهترین کار آن است که دوامش بیشتر باشد

3. حسد نیکی را می خورد، آنچنان که آتش هیزم را

4. از خودپسندی اجتناب کن، وگرنه دوستی برای تو باقی نخواهد ماند!

5. بدترین مردم کسی است که مردم از شرش گرامیش دارند

6. نوعی زندگی کنید که مردم از صمیم قلب به شما احترام کنند نه از روی احتیاج و ترس

7. سعید ترین مردم کسی است که با بزرگواران همنشینی کند[ دوشنبه 93/3/19 ] [ 11:40 صبح ] [ محدثه سادات بهروز ]

نظر

کد موسیقی برای وبلاگ