سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حیا از زن ربودی ، غیرت از مرد! شاعر پیشکسوت بسیجی شهرستان بشروی

شاعر پیشکسوت بسیجی شهرستان بشرویه "محمد رضا قاسمیان" ، شعر زیبایی در وصف دجال واره سروده که به همه فرهنگ دوستان ایران اسلامی تقدیم می گردد:
 
چه زیبا و قشنگی ماهواره
عجب خوش آب و رنگی ماهواره
ربودی ، دل ، زهر کس دل شکستی
مگر از جنس سنگی ، ماهواره
 
 همه گویند کانون فسادی
ولی گفتم " چه انگی "ماهواره
هرآن کس را گرفتی غرق کردی
تو دریا یا نهنگی ماهواره
کند زهرت اثر چون نیش عقرب
چه هستی؟مار زنگی ؟ ماهواره
 
زنی برجان ایمان خلایق
چه زهر آگین خدنگی، ماهواره
زنی با تفرقه آتش به جانها
به فتنه بی درنگی ماهواره
 
 زهر کس پیش تو بنشست ،برخاست
حیا از زن ربودی ، غیرت از مرد
چه طرار زرنگی ماهواره
زبن کندی ، بنای خانواده
مگر بیل و کلنگی ماهواره
نمی گویم چه کردی با خلایق
ببار آری چه ننگی !ماهواره
 
 نگویی مرد و زن ، پیر و جوان است
چو رگبار تفنگی ماهواره
هزاران صید و صدها کشته داری
تو گرگی؟یا پلنگی ؟ماهواره
حنایت بعد از این رنگی ندارد
به کام ما شرنگی ، ماهواره
 
 تو هیچی نیستی ،من خود خرابم
که دل دادم به چنگی ، ماهواره
گشودم در ،به روی چون تو دزدی
وگرنه خود تو لنگی ،ماهواره
 
 تو غولی،یا بتی یا هرچه هستی
گرفتاری به تنگی ، ماهواره
چو ابراهیم می آیم بسویت
تبر بردوش و جنگی ،ماهواره
نمی ترسیم ، ما یاران مهدی "عج"
 
 زدجال فرنگی ، ماهواره
به پایان آمده دوران عمرت
گذشت آن شوخ و شنگی ، ماهواره
زشعر "قاسمی" و عزم مردم
شکسته سرومنگی ، ماهواره
سروده شاعر بسیجی جانباز : حاج محمد رضا قاسمیان
منبع:پیام بشرویه[ چهارشنبه 93/8/21 ] [ 7:20 صبح ] [ محدثه سادات بهروز ]

نظر

کد موسیقی برای وبلاگ